Označeno: Povezovanje delcev

0

Nastanek ionov

Viri animacij: Nastanek aniona: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/937/nastanek_anionov_Cl.mp4 Nasanek kationa: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/937/nastanek_kationov_Na.mp4

0

Oblika in polarnost molekul

Viri: https://media1.picsearch.com/is?upOE8QwbGSG8-5RX6ZvFspxakVEUu-J6-bCh5AMYDw0&height=245 https://jutro.si/kemija/slike/u1/a52_H2O_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a48_kisik_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a51_BeCl2_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a51_HCN_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a50_HCl_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a51_CO2_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a53_BF3_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a53_NH3_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a54_CH4_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a55_PF5_model.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a55_SF6_model.jpg