Označeno: predlogi

0

Predlogi

Preizkusi se v poznavanju predlogov: pred, za, nad, v, iz, na, pod, med, pri. Viri: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/english-prepositions-place-visual-aid-vector-32382432 https://www.dreamstime.com/illustration/above-cat.html https://www.freepik.com/free-vector/english-prepositions-kids_11372740.htm

Ta suhi škafec pušča 0

Velika začetnica, predlogi in težje besede – 4. r

V tem kvizu lahko učenci 4. razreda utrjujejo zapis velike začetnice pri državah, pravilno uporabo predlogov s/z in k/h ter zapis nekaterih težjih besed. Viri: Vsi viri so zapisani v “pravicah uporabnika” oz. “rights...