Označeno: predlogi

0

Predlogi

Oglejte si slike in zapišite kje se nahaja mačka. Vir: https://ru.freepik.com/premium-vector/cat-and-box-set-learning-preposition-concept-animal-above_10042544.htm

0

Predlogi: na, pod, pred, med, ob, v, nad

Vir slike: https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fboysapolclub.com%2Fnews%2Findex.php%3Ftopic%3D13.0&psig=AOvVaw3UrmLFy1lpJfKR_bxKBO9c&ust=1648227825201000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCID8wKSd3_YCFQAAAAAdAAAAABAO Slika je avtorsko prirejena; viri slik, dodanih zgornji sliki: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fimage-vector%2Ffood-dog-vector-521274241&psig=AOvVaw1KwGAG6-b6Gxizxu4xO2XM&ust=1648229170967000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNiyl6Oi3_YCFQAAAAAdAAAAABAD https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Fcute-yellow-butterfly-cartoon-isolated-object-vector-34565041&psig=AOvVaw1jiak25_Dtk-WM5HolDHlt&ust=1648229466016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPC9sbGj3_YCFQAAAAAdAAAAABAD

0

Predlogi

Viri: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/english-prepositions-place-visual-aid-vector-32382432