Označeno: preverjanje znanja

TEST: glasbena umetnost 0

TEST: glasbena umetnost

Viri: www.pixabay.com https://www.symphony.si/kljunaste-flavte/kljunasta-flavta-rondo-3110-moeck https://www.melodija.si/orffov-instrumentarij/ksilofoni/ksilofon-sopran-sx-1600-studio-49 https://www.slovenija2050.si/5-trobil

0

Preverjanje znanja, S Amerika

Dmitrovič, N., Ferlinc, I., Gorše, A., Vališer, A. in Zupančič, H. (2010). Družboslovje 9. Učbenik za 9. Razred osnovne šole. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana, Založba Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

0

Prazniki in načini praznovanj

-https://nova24tv.si/wp-content/uploads/2016/12/twitter-1.jpg -http://www.pptback.com/uploads/3d-white-and-blue-backgrounds-powerpoint.jpg -https://www.nascas.si/wp-content/uploads/2017/12/bo%C5%BEi%C4%8D-777×437.jpg -https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoOA2xWhK3be9gHjvEm6JTTGPTydBwUDawbQ&usqp=CAU -https://radioprvi.rtvslo.si/wp-content/uploads/2019/04/partizani-980×551.jpg -https://www.nascas.si/wp-content/uploads/2019/10/pokopalisce.jpg -https://www.oslivade.si/wp-content/uploads/2018/11/upal2_2.jpg -https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3oHygTr-LM2PKSfvUsRzeNhO89zmGYVXTSK5uLfOC4ejuy6IaeU6NwSHY17yfWSQMmybSn-ki0vsxmCmoR7QfQ1FGbbEJdjCLbtXsgxkOPrtqXSyCyl8EBFgGn8 –