Označeno: razvršačnje živil v skupine

0

Razvrščanje živil v skupine

Viri: https://images.app.goo.gl/sr1RUHCyoYF2uuH1A https://images.app.goo.gl/Jprn6iVQvnApCRKz8 https://images.app.goo.gl/7Zp9v6Jz358d6ZkS8 https://images.app.goo.gl/pnmTa8t5Mv89iPwT8 https://images.app.goo.gl/U7rFQg7Pe4f6XtEi6 https://images.app.goo.gl/K1c2Vdk3CjS3qf7M6 https://images.app.goo.gl/APvWaXbJoSF5y67n6 https://images.app.goo.gl/U51QHEpkPH6451EN7 https://images.app.goo.gl/HS8CUNgafHogYo2S6

0

Razvrščanje živil v skupine

Prenesi sliko z leve strani na odgovarjajočo sliko na desni. Viri: https://images.app.goo.gl/U7rFQg7Pe4f6XtEi6 https://images.app.goo.gl/K1c2Vdk3CjS3qf7M6 https://images.app.goo.gl/sr1RUHCyoYF2uuH1A https://images.app.goo.gl/Jprn6iVQvnApCRKz8 https://images.app.goo.gl/7Zp9v6Jz358d6ZkS8 https://images.app.goo.gl/pnmTa8t5Mv89iPwT8 https://images.app.goo.gl/wLUiMyTzneJfndCNA