Označeno: Razvrščanje živali

Odnosi med živimi bitji 0

NIT: 5. r – Prehranjevalni odnosi med zivimi bitji

Razvrsti imena odnosov med živimi bitji in slike primerov v priloženo tabelo glede na njihove značilnosti. Viri: vir prikazne slike: https://leverageedu.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/What-is-Food-Chain.jpg ozadje slike: lastni arhiv vir slike (levinja in zebra): https://srpska24.me/wp-content/uploads/2021/03/lovci.jpg vir slike (čebela...