Označeno: SLJ

0

Znani slovenski književniki, Gabriel

Viri slik: https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-ivan-cankar/ https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/dan-spomina-na-antona-askerca/141750 http://www2.arnes.si/~oskratl1s/linhart.htm https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Tav%C4%8Dar https://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Levstik https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Jur%C4%8Di%C4%8D https://sl.wikipedia.org/wiki/Janko_Kersnik https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_knji%C5%BEevnost https://sl.wikipedia.org/wiki/Dragotin_Kette https://www.kamnik.si/resources/castni-obcani/zupancic/index.php https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Murn_-_Aleksandrov