Označeno: slovenščina

0

Slovenski modernisti in njihovi sodobniki

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Murn_-_Aleksandrov https://sl.wikipedia.org/wiki/Oton_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8D https://sl.wikipedia.org/wiki/Dragotin_Kette https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Grohar http://www2.arnes.si/~osljhism1/Fran_fin.htm https://sl.wikipedia.org/wiki/Zofka_Kveder https://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Mil%C4%8Dinski https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar

0

Vezniška beseda

Viri: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/085_veznik/12_naloge.html