Označeno: slovnica

0

Vezniška beseda

Viri: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/085_veznik/12_naloge.html