Označeno: spoznavanja okolja 1. razred

0

Vreme

Kakšno je vreme? Viri: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsl.jf-staeulalia.pt%2Fcollection-weather-symbols-images&psig=AOvVaw0qwN0rsC1T72BYGEa5gHAF&ust=1709360816273000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAUQjB1qFwoTCJCq3Ii40oQDFQAAAAAdAAAAABAE

0

Jesenski listi in plodovi, Damjanovič

V galeriji se med slikami pomikaš levo in desno z gumboma ob levem in desnem robu slike. Viri fotografij so navedeni znotraj interaktivne naloge. Naslovna fotografija: https://www.pexels.com/photo/red-aand-yellow-maple-leaves-close-up-photography-3078864/