Označeno: Tehnika in tehnologija

0

DELI ARDUINO VMESNIKA

NA PLOŠČI ARDUINO POIŠČI PRAVE PRIKLJUČKE. Arduino UNO je elektronska naprava (mikrokrmilnik na matični plošči), ki je zasnovana tako, da bi bil postopek uporabe le te čim bolj bolj preprost. Strojno opremo sestavljajo odprtokodna...

ProizvodnjaPapirja 0

Surovine papirnih gradiv

Pri izdelavi naloge je bil uporabljen vtičnik H5P – Fill in the Blanks. Naloga je namenjena pouku tehnike in tehnologije v 6. razredu in je primerna za utrjevanje snovi pri učnem sklopu Obdelava gradiv...