Označeno: Tematski sklop: Pojavi

0

Vremenski kviz – preverimo znanja/ Nina Tomšič

Viri: https://www.rtvslo.si/slovenija/gregorcic-cudak-sem-bil-ze-v-mladosti/236468 https://eucbeniki.sio.si/nit5/1336/index2.html http://www.os-dobrna.si/files/2020/03/TOREK-17.-MAREC-PRILOGA-VREMZNAKI.pdf http://arhiv.eposavje.com/on/6165-megla-posavje.html http://vreme2r.blogspot.com/2013/01/vremenski-koledar.html https://sites.google.com/site/novicezavsakega/home/vreme