Označeno: VRSTE LESA

0

Vrste lesa (Boh Anže)

Pred vami je naloga pri kateri boste povezali ime posamezne drevesne vrste z ustreznim prerezom. Viri slik: http://www2.arnes.si/~evelik1/les/bor.htmhttp://www2.arnes.si/~evelik1/les/smreka.htmhttp://www2.arnes.si/~evelik1/les/jelka.htmhttp://www2.arnes.si/~evelik1/les/macesen.htmhttp://www2.arnes.si/~evelik1/les/bukev.htmhttp://www2.arnes.si/~evelik1/les/jesen.htm

0

Vrste lesa

Viri: https://www.visit-sevnica.com/si/hrast-dob-quercus-robur.html https://www.visit-sevnica.com/si/veliki-jesen-fraxinus-excelsior.html https://www.visit-sevnica.com/si/smreka-picea-abies.html https://www.visit-sevnica.com/si/evropski-macesen-larix-decidua.html https://www.visit-sevnica.com/si/navadna-jelka-abies-alba.html https://www.visit-sevnica.com/si/bukev-fagus-sylvatica.html