Označeno: znane osebnosti

0

Znane osebnosti – ali jih prepoznaš?

Pomakni sličico znane osebe na njegovo/njeno ime. (“Primi in spusti”). Viri fotografij: https://sl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein https://sl.wikipedia.org/wiki/Sre%C4%8Dko_Kosovel https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivana_Kobilca https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar https://sl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla https://sl.wikipedia.org/wiki/Dragotin_Kette