Označeno: znanstveniki

Znanstveniki v biologiji (BIO 8) 0

Znanstveniki v biologiji (BIO 8)

Viri:Louis Pasteur – Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org) Gregor Mendel – Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org) Robert Hooke – Wikipedia Carl Linnaeus – Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org) Alexander Fleming – Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org) Aristotel –...

0

Biologi skozi zgodovino / Zelko

Viri: https://radioprvi.rtvslo.si/2020/01/znanstveniki-nimajo-veliko-pripomb-na-predlog-novega-znanstvenoraziskovalnega-zakona/ https://sh.wikipedia.org/wiki/Aristotel https://sl.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus https://theconversation.com/the-mystery-of-the-missing-portrait-of-robert-hooke-17th-century-scientist-extraordinaire-141681 https://slideplayer.com/slide/16984144/ https://sl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin https://sl.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur https://en.wikipedia.org/wiki/Roentgen_(unit)

0

ZNANSTVENIKI NA SLOVENSKEM, Patrick

viri sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Stefansl.wikipedia.org/wiki/Stanko_Bloudeksl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vegasl.wikipedia.org/wiki/Herman_Poto%C4%8Dniksl.wikipedia.org/wiki/Friderik_Preglsl.wikipedia.org/wiki/Josef_Ressel