Avtor: Karmen Žugič

0

Viri: –bankanalog.ric.si/Account/LogOn

0

Viri: Fizika za srednješolce. 1, Gibanje , sila, snov/Kladnik R.;7.izd., 2. natis.- Ljubljana: DZS, 2000