Označeno: književnost

0

Pismenstvo in reformacija

https://ucilnice.arnes.si/mod/hvp/view.php?id=4191040 Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bri%C5%BEinski_spomeniki https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Primo%C5%BETrubar-_Katekizmus.jpg

0

Književnost – obdobje realizma na Slovenskem

Viri: https://www.google.com/search?q=realizem+na+slovenskem&rlz=1 ttps://www.google.com/search?q=realizem+na+sloven https://www.google.com/search?q=anton+a%C5%A1kerc https://www.google.com/search?q=josip+jur%C4%8Di

0

Ponovitev književnosti (flash cards) Klinar

Viri: – https://img.rtvcdn.si/_up/ava/ava_archive05/Content/thumbnail/174582236/martinkrpan1.jpg https://sl.wikipedia.org/wiki/Pegam_in_Lambergar https://sl.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(oseba) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_Pre%C5%A1eren_by_Vavpoti%C4%8D.jpg https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-ivan-cankar/ https://emoneckafe.si/kavni-koticek/ https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Toma%C5%BE_Linhart https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDupanova_Micka https://sl.wikipedia.org/wiki/Povodni_mo%C5%BE_(Pre%C5%A1eren) https://sl.wikipedia.org/wiki/Romantika