Kategorija: Izpolni prazna mesta

Mona Lisa,_The Ladies of Avignon 0

Slikarstvo

Likovna umetnost / Slikarstvo /Likovna teorija Dopolni manjkajoča mesta z ustreznimi rešitvami. Piši z malimi tiskanimi črkami, le začetnice smiselno zapiši z velikimi črkami. Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Mona_Liza https://sl.wikipedia.org/wiki/Mona_Liza