Dodajanje in označevanje vsebin

Objava novih vsebin na tem spletišču je zelo enostavna. V pomoč pri prvih korakih vam je spodnji video.

Zelo pomembna je pravilna kategorizacija in označevanje vsebin. Na tem spletišču smo določili sledeče:

  • kategorije: pri kategoriji izberete tip h5p aktivnosti, ki jo v prispevku objavljate
  • oznake: navedite nekaj oznak, ki opredeljujejo vsebino – npr. predmet, vsebinski sklop, razred ipd.

Primer neustreznih oznak: h5p (ker bi s tem lahko označili vse prispevke :-))

V pomoč ponujamo še nekaj videjev: