Kategorija: Razvrščanje slik

0

Francoska revolucija

Vir: Bregar Mazzini S., Pečoler L., Štampf P., ZGODOVINA 8. Samostojni delovni zvezek za zgodovino v osmem razredu osnovne šole. Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2018

0

ABECEDA

Razvrsti črke abecede v pravilen vrstni red. Viri: https://madebykaky.si/product/plakat-moja-abeceda/