Označeno: računalništvo

0

Spletna pošta – kviz

slika lasten vir iz spletnega vmesnika Arnes pošta [online: https://webmail.arnes.si/] besedilo zadnje naloge prilagojeno iz strani: Elektronska pošta [vir: http://colos.fri.uni-lj.si/eri/INFORMATIKA/RACUNALNISKA_OMREZJA/ElektronskaPosta.html] Prikazana slika: https://www.restena.lu/en/service/webmail