Vključitev na spletišče

Za vključitev na spletišče morate biti najprej prijavljeni. Če niste, se prijavite na povezavi in ponovno obiščite to stran. Ko ste prijavljeni, se vam na tej strani nižje tudi izpiše vaše stanje vključitve.

Po pridružitvi na spletišče vam morajo skrbniki dodeliti še pravice. Pravice dodeljujemo enkrat dnevno.

Stanje vključitve: