Označeno: 8. razred

Deklaracija o pravicah človeka in državljana 0

Razsvetljenci in njihove ideje

Vir: Bregar Mazzini S., Pečoler L., Štampf P., ZGODOVINA 8. Samostojni delovni zvezek za zgodovino v osmem razredu osnovne šole. Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2018

Napad na Bastijo 0

Francoska revolucija

Vir: Bregar Mazzini S., Pečoler L., Štampf P., ZGODOVINA 8. Samostojni delovni zvezek za zgodovino v osmem razredu osnovne šole. Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2018

0

Izometrična projekcija

Vir prikazane slike: Tehnika je zakon: Ocenjevanje izometrične projekcije [online]. 2023. [Citirano 6. 4. 2023; 13:05]. Dostopno na spletnem naslovu: https://tehnikajezakon.si/download/ocenjevanje-izometricne-projekcije/

0

Leče, lupa, camera obscura, oko

Povlecite slike z leve tako, da bodo vse tvorile pare z ustreznimi slikami na desni. Viri slik: https://svetloba.splet.arnes.si/lece/ https://svetloba.splet.arnes.si/lece/ https://eucbeniki.sio.si/fizika8/143/index7.html https://sites.google.com/site/fotoaparatinfotografija/razvoj/zgodovina-razvoj http://projlab.fmf.uni-lj.si/arhiv/2010_11/naloge/izdelki/enacba_lece/teorija.html https://eucbeniki.sio.si/fizika8/214/index1.html

France Prešeren 0

France Prešeren (Balkovec)

Preveri kako dobro poznaš našega največjega slovenskega pesnika, Franceta Prešerna. Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren#/media/Slika:Pre%C5%A1ern-Goldenstein.jpg

0

Napoleonova Francija

https://pixabay.com/illustrations/map-cartography-relief-map-1804891/ https://www.youtube.com/watch?v=MXcR1SdhINw https://zgodovinanadlani.si/1821-umre-napoleon-bonaparte/ https://sl.wikipedia.org/wiki/Napoleonov_pohod_na_Rusijo