Označeno: 8. razred

0

Leče, lupa, camera obscura, oko

Povlecite slike z leve tako, da bodo vse tvorile pare z ustreznimi slikami na desni. Viri slik: https://svetloba.splet.arnes.si/lece/ https://svetloba.splet.arnes.si/lece/ https://eucbeniki.sio.si/fizika8/143/index7.html https://sites.google.com/site/fotoaparatinfotografija/razvoj/zgodovina-razvoj http://projlab.fmf.uni-lj.si/arhiv/2010_11/naloge/izdelki/enacba_lece/teorija.html https://eucbeniki.sio.si/fizika8/214/index1.html

France Prešeren 0

France Prešeren (Balkovec)

Preveri kako dobro poznaš našega največjega slovenskega pesnika, Franceta Prešerna. Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren#/media/Slika:Pre%C5%A1ern-Goldenstein.jpg

0

Napoleonova Francija

https://pixabay.com/illustrations/map-cartography-relief-map-1804891/ https://www.youtube.com/watch?v=MXcR1SdhINw https://zgodovinanadlani.si/1821-umre-napoleon-bonaparte/ https://sl.wikipedia.org/wiki/Napoleonov_pohod_na_Rusijo

0

Površje Afrike – Leonida Babič

Razred: 8. razred Predmet: geografija Sklop: Afrika Tema: Lega in površje Afrike Cilji: učenec primerja geografsko lego Afrike z drugimi celinami na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med...

Skladatelji in njihova dela/ Česnik 0

Skladatelji in njihova dela/ Česnik

Viri del: avtorsko delo. Viri slik: https://www.muzej-nz-ce.si/oznaka/mozart/ https://sl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn https://sl.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet https://sl.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt https://sl.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Smetana#/media/Slika:Bedrich_Smetana.jpg https://eucbeniki.sio.si/gum8/3210/index2.html https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/napoleon-inspiration-beethoven-third-symphony

Avstralija 0

Avstralija

Viri slik: https://www.wikidata.org/wiki/Q3960#/media/File:Australia_satellite_orthographic.jpg https://www.timeshighereducation.com/blog/world-insight-australia-defers-he-funding-reforms-loan-debt-mounts