Označeno: 8. razred

Krog in deli kroga 0

Krog in deli kroga

Viri: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2006/ura/Friedl/html/ploscine.htm http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/bracko/stran1.htm

Kemija je svet snovi 0

Kemija je svet snovi

Viri: Graunar M. et al.: Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole. DZS. Ljubljana, 2014. Smrdu, A.: Od atoma do molekule. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne...