Označeno: odštevanje

0

HITRO RAČUNAMO

Naloge so primerne za učence, ki obiskujejo nižje razrede v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom ali posebni program vzgoje in izobraževanja. Navodila oz. vprašanja so zapisana v obliki lahkega branja. Vir naslovne fotografije:...