Označeno: književnost

0

Pismenstvo in reformacija

https://ucilnice.arnes.si/mod/hvp/view.php?id=4191040 Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bri%C5%BEinski_spomeniki https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Primo%C5%BETrubar-_Katekizmus.jpg

0

Književnost – obdobje realizma na Slovenskem

Viri: https://www.google.com/search?q=realizem+na+slovenskem&rlz=1 ttps://www.google.com/search?q=realizem+na+sloven https://www.google.com/search?q=anton+a%C5%A1kerc https://www.google.com/search?q=josip+jur%C4%8Di