Avtor: Urška Topolovec

0

Numbers 1-8 in English – Topolovec U.

NAVODILO: Poveži besedo na levi z ustrezno sliko na desni. VIRI: BESEDE: besede sem zapisala v okvirček in izdelala slike s programom za ustvarjanje slik SLIKOVNA VIRA: https://www.education.com/ https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/1135400792/960×0.jpg?fit=scale

0

Numbers 1-10 – Topolovec U.

NAVODILA: Koliko pikapolonic vidiš na sliki? Številko preberi na glas, nato poslušaj posnetek.  Če pogledaš na zadnjo stran kartice, preveri še, kako številko pravilno zapišeš.