Kategorija: Stolpec

Krst pri Savici 0

France Prešeren: Krst pri Savici

Preberi Uvod h Krstu pri Savici in reši naloge. Vstavi manjkajoče besede, izberi, ali trditev drži ali ne, odgovori na vprašanja s pomočjo slik in izberi pravilna odgovora. Viri: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQk72M8gdTQAqN709k_cQbm76W68LLnIuCzA&usqp=CAU http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/012_krst_pri_savici/datoteke/Slika_SlapSavice_1.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFVy5Zs5ibiinx-WcwVrll7yfhcgIIyPCeDQ&usqp=CAU https://i.ytimg.com/vi/I2ZN8U_NGBc/maxresdefault.jpg

0

Nastanek ionov

Viri animacij: Nastanek aniona: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/937/nastanek_anionov_Cl.mp4 Nasanek kationa: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/937/nastanek_kationov_Na.mp4