PROGRAMIRANJE ARDUINO UNO NA SPLETU

Danes se učimo programiranja v spletni aplikaciji TINKERCAD. Računalniško programiranje je dejavnost, katere cilj je ustvarjanje novih računalniških programov ali njihovih sestavnih delov na temelju določenih pravil. Programiranje oziroma implementacija abstraktnega algoritma je le...