Označeno: Matematika

0

Funkcije

Ime funkcije prenesi na pravilno sliko grafa funkcije. Viri: lastne fotografije – Nuša Cvelbar