Označeno: odštevanje do 100

0

Urjenje odštevanja- Čelan, A.

Vir fotografij: https://www.jecnik.si/?oddelek=2&pododdelek=67&artikel=179&NazivOddelka=Ostali%20u%E8ni%20pripomo%E8ki%20za%20ra%E8unanje%20do%20100&NazivArtikla=Veliko%20ra%E8unalo%20s%20kroglicami%20do%20100