Označeno: Poštevanka – množenje

0

Poštevanka, I. Kozlovič

Viri slik: https://media.istockphoto.com/id/1252579651/vector/little-boy-having-many-questions-vector-cartoon.jpg?s=612×612&w=0&k=20&c=sS0bdiwkQ0bz-J2bft2P2rEvT3ITc97s0siIJJbj-QY=

0

Poštevanka, Delić

Utrjevanje poštevanke Viri slik: https://h5p.splet.arnes.si/files/2023/11/postevanka-2.jpg https://images.app.goo.gl/ZBFGW7t3wt5LQDoe6 https://images.app.goo.gl/gkptUd3gbUu33p6b6 https://images.app.goo.gl/r6gmm4wnykM3z65h8 https://images.app.goo.gl/M5PHdGnFQ2v2HvUb8 https://images.app.goo.gl/tJMUxXnzp11Zr2Ew9 https://images.app.goo.gl/epiXkD5k3nBPYmJ59 https://images.app.goo.gl/Djvdp7uRwmantLMa6 https://images.app.goo.gl/D2riWQunjFo1SAC77