Označeno: vzpon meščanstva

Utrjevanje znanje: Vzpon meščanstva / Ocvirk 0

Utrjevanje znanje: Vzpon meščanstva / Ocvirk

Viri:Mirjanić A. [et al.], Raziskujem preteklost 8, Ljubljana: Rokus Klett, 2013.Weber T. [et al.], Mali zgodovinski atlas, Ljubljana: Modrijan, 2002. Izpitna pola, https://www.ric.si/mma/M152-511-2-1/2016041509460364/, 18. 12. 2020.