Avtor: Claudia Rabuza

0

Evropske države in zastave

Silhueto države razvrsti k ustrezni zastavi. Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Islandija https://sl.wikipedia.org/wiki/Irska https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEeno_kraljestvo_Velike_Britanije_in_Severne_Irske https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panija https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka https://sl.wikipedia.org/wiki/Norve%C5%A1ka https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija https://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEarska https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vedska