Avtor: Martina Podlesnik

0

Ponovitev matematičnih funkcij

Viri: https://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/rac_f.html; https://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/kvad_f.html; https://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/lin_f.html; https://eucbeniki.sio.si/vega3/2103/index6.html; http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/cerk/Logaritemska.htm; http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/cerk/Eksponentna.html

0

Poimenuj matematične funkcije

Vir: https://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/rac_f.html; https://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/kvad_f.html; https://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/lin_f.html; https://eucbeniki.sio.si/vega3/2103/index6.html; http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/cerk/Logaritemska.htm; http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/cerk/Eksponentna.html