Avtor: Mojca Hojski

0

Cool facts about New Zealand (M. Hojski)

Ob ogledu YT posnetka o Novi Zelandiji reši tudi naloge! Vir posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=dvlCSIY25Fw&feature=emb_title Vir fotografije: https://pixabay.com/photos/flag-banner-nation-emblem-country-2528949/ (Avtor: David Peterson, datum pridobitve: 22. 12. 2020)

0

A quiz about Australia (M. Hojski)

Pred vami je kviz (kot uvodna motivacija ali ponovitveni sklop) za 8. razred o Avstraliji, kar učenci drugače obravnavajo tudi pri GEO in je možnost medpredmetnega povezovanja. Viri fotografij so navedeni (Rights of use)...

0

Holidays (M. Hojski)

Utrjevanje besedišča povezanega s prazniki. Vprašanja in odgovori so v angleškem jeziku. Viri so navedeni ob samih fotografijah, največ pa jih najdete na tej strani.