Avtor: Sonja Rihar

0

Obnovljivi, neobnovljivi viri energije

Najprej preberi tekst, nato reši tri naloge, ki se nanašajo na obnovljive oz. neobnovljive vire energije. Viri: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/kandare/7razred/KEMIJA/SNOV/NAFTA/fos_goriva.htm https://www.esvet.si/vodna-energija https://www.esvet.si/drugi-viri-energije/vetrna-energija http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Proizvajajte/Obnovljivi-viri-energije/Vse-o-obnovljivih-virih-energije/son%C4%8Dna-energija https://images.app.goo.gl/Zo9aSqC8MC26zC3u9

0

Razvrščanje živil v skupine

Viri: https://images.app.goo.gl/sr1RUHCyoYF2uuH1A https://images.app.goo.gl/Jprn6iVQvnApCRKz8 https://images.app.goo.gl/7Zp9v6Jz358d6ZkS8 https://images.app.goo.gl/pnmTa8t5Mv89iPwT8 https://images.app.goo.gl/U7rFQg7Pe4f6XtEi6 https://images.app.goo.gl/K1c2Vdk3CjS3qf7M6 https://images.app.goo.gl/APvWaXbJoSF5y67n6 https://images.app.goo.gl/U51QHEpkPH6451EN7 https://images.app.goo.gl/HS8CUNgafHogYo2S6

0

Razvrščanje živil v skupine

Prenesi sliko z leve strani na odgovarjajočo sliko na desni. Viri: https://images.app.goo.gl/U7rFQg7Pe4f6XtEi6 https://images.app.goo.gl/K1c2Vdk3CjS3qf7M6 https://images.app.goo.gl/sr1RUHCyoYF2uuH1A https://images.app.goo.gl/Jprn6iVQvnApCRKz8 https://images.app.goo.gl/7Zp9v6Jz358d6ZkS8 https://images.app.goo.gl/pnmTa8t5Mv89iPwT8 https://images.app.goo.gl/wLUiMyTzneJfndCNA

0

Skupine sadja in zelenjave

Viri: https://images.app.goo.gl/SLfEfzhHYqagTCRf9 https://images.app.goo.gl/Ds37VvdQpPFdq3aF6 https://g.co/kgs/LjJU8y https://images.app.goo.gl/C4MBtcq8FNYWXu5G6 https://images.app.goo.gl/qUvWfJhqHWRU98Bv5 https://images.app.goo.gl/Nf1gXrH3K1cB1Dss7 https://images.app.goo.gl/rDrbX2hYsDXVSwYu7 https://images.app.goo.gl/1nWKw81HoCAzzXjr5 https://images.app.goo.gl/md75iikywK2mjqMB7 https://images.app.goo.gl/1nWKw81HoCAzzXjr5 https://images.app.goo.gl/8MYPXS68rsdZ72tb7 https://images.app.goo.gl/qy2sgrDa9HGh3RBYA