Avtor: Tjaša Kovač

0

Preverjanje znanja, S Amerika

Dmitrovič, N., Ferlinc, I., Gorše, A., Vališer, A. in Zupančič, H. (2010). Družboslovje 9. Učbenik za 9. Razred osnovne šole. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana, Založba Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

0

My town

Vir: Prosen Zupančič, H. in Blazinšek Alenka. (2011). My English 3. Učbenik za angleščino za 9. razred osnovne šole. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Zavod Republike za šolstvo.

1

Vrste pisnih besedil

Langerholc, D. (2008). Kako povem, kako napišem. Slovenščina. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport.