Označeno: kemija9

0

OGLJIKOVODIKI

Ponovitev ogljikovodikov KEMIJA 9. RAZRED OGLJIKOVODIKI http:// VIR SLIK: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/hydrocarbon-alkane-molecules-set-vector-10429577