Označeno: knjižničnoinformacijska znanja

0

Vrste knjižnic, N. Burger

Poznamo knjižnice različnih vrst. Preberite si spodnje razlage in spoznajte značilnosti različnih vrst knjižnic. Pomagajte si z namigi, ki se skrivajo v podčrtanih besedah. Viri: Bibliotekarski terminološki slovar Slovar slovenskega knjižnega jezika