Označeno: naravoslovje 5. r (NIS)

1

Deli rastlin

Viri: Cizej, V., Kalan, M. in Skribe-Dimec, D. (2012). Naravoslovje 5: učbenik za 5. razred osnovne šole: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

0

Živalska bivališča

Viri: https://eucbeniki.sio.si/nit4/1370/index1.html http://www.zivalice.si/polzi/ Cizej, V., Kalan, M. in Skribe-Dimec, D. (2012). Naravoslovje 5: učbenik za 5. razred osnovne šole: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.