Označeno: Osončje

Nastanek Osončja 0

Nastanek Osončja

Viri: https://www.youtube.com/watch?v=W_wXFge7pJw https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Artist%27s_impression_of_the_Milky_Way_%28updated_-annotated%29.jpg/250px-Artist%27s_impression_of_the_Milky_Way%28updated_-_annotated%29.jpg

Osončje 0

Vesolje in Osončje

Vir: Baloh E., Geografija 6. Samostojni delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2019. Str. 38 – 40.

0

Telesa v našem Osončju

FIZIKA 8. razred – VESOLJE (Utrjevanje znanja o telesih v Osončju) Viri: https://images.nasa.gov/details-PIA11800 https://solarsystem.nasa.gov/resources/490/our-solar-system/