Označeno: računalniška omrežja

0

Računalniška omrežja (kviz) – Lenka Keček Vaupotič

Reši kviz. Navodila za reševanje so podana pri vsaki nalogi. Veliko uspeha 🙂 Viri slik: https://pixabay.com/photos/earth-internet-globalisation-2254769 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Internet1.svg http://www2.arnes.si/~osnocer/rac_omrezja/rac_omr/1rac_omr.htm https://www.broadbandbuyer.com/products/8112-esscable-adsl-int-plugsplit https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1403/index1.html https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1403/index8.html http://diplomacyandcommerce.si/index.php/2019/05/14/four-out-of-five-slovenians-regular-internet-users