Označeno: romantika na Slovenskem

Prešeren 0

Prešeren in njegov čas / Županič

Preveri svoje znanje o Prešernu in njegove času, tako da rešiš naloge. Viri in literatura France Prešeren: »Slovo od mladosti« (https://sl.wikisource.org/wiki/Slovo_od_mladosti_(France_Pre%C5%A1eren) https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/11/1811-vodnik http://www.preseren.net/slo/default.asp https://eucbeniki.sio.si/slo1/2178/index2.html Slikovno gradivo: Ilustracija Slovo od mladosti: Štibelj, Maruša.V:  Petrenel, Gašper...