Označeno: romantika

Prešeren 0

Prešeren in njegov čas / Županič

Preveri svoje znanje o Prešernu in njegove času, tako da rešiš naloge. Viri in literatura France Prešeren: »Slovo od mladosti« (https://sl.wikisource.org/wiki/Slovo_od_mladosti_(France_Pre%C5%A1eren) https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/11/1811-vodnik http://www.preseren.net/slo/default.asp https://eucbeniki.sio.si/slo1/2178/index2.html Slikovno gradivo: Ilustracija Slovo od mladosti: Štibelj, Maruša.V:  Petrenel, Gašper...

Prevetrimo možgane – Povodni mož in Turjaška Rozamunda/Mojca Čušin 0

Prevetrimo možgane – Povodni mož in Turjaška Rozamunda/Mojca Čušin

Vir: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F2014.pozareport.si%2Fpost%2F390035%2Fkomentator-casopisa-delo-peter-kolsek-o-tem-kako-bi-bilo-ce-bi-najvecji-slovenski-pesnik-france-preseren-zivel-danes-med-nami-vir-delo&psig=AOvVaw3U_97D8KR1bZs2M0apRk8I&ust=1615921527379000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiTwIP_su8CFQAAAAAdAAAAABAD

Krst pri Savici 0

France Prešeren: Krst pri Savici

Preberi Uvod h Krstu pri Savici in reši naloge. Vstavi manjkajoče besede, izberi, ali trditev drži ali ne, odgovori na vprašanja s pomočjo slik in izberi pravilna odgovora. Viri: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQk72M8gdTQAqN709k_cQbm76W68LLnIuCzA&usqp=CAU http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/012_krst_pri_savici/datoteke/Slika_SlapSavice_1.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFVy5Zs5ibiinx-WcwVrll7yfhcgIIyPCeDQ&usqp=CAU https://i.ytimg.com/vi/I2ZN8U_NGBc/maxresdefault.jpg

0

Poezija Franceta Prešerna_Flogie

Viri slik: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/k82B3dYrN-WSZuZwOwzRIpP0eleBM2PPPblMj0ox-EItAfrBLODjqsYNOGnC869rdEo52ueCs_69k0J9YrY9yUBIewUR8bixYf9N_xEVyHQrpEXqewnD-WBQZn8 https://www.emka.si/img/product/2t_2012/povodni-moz3.jpg https://eucbeniki.sio.si/slo8/2351/il006014.JPG http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/048_apel/apel_obravnava_1.html# https://www.enciklopedija.hr/Ilustracije/HOL_1785.jpg https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Pre%C5%A1ern-Goldenstein.jpg