Označeno: tehnika

0

ZNANSTVENIKI NA SLOVENSKEM, Patrick

viri sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Stefansl.wikipedia.org/wiki/Stanko_Bloudeksl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vegasl.wikipedia.org/wiki/Herman_Poto%C4%8Dniksl.wikipedia.org/wiki/Friderik_Preglsl.wikipedia.org/wiki/Josef_Ressel