Označeno: VRT

0

NARAVA V JESENSKEM ČASU

VIRI: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hippopx.com%2Fsl%2Fforest-autumn-trees-392775&psig=AOvVaw3YyDIonvlt00G-6bcQltq-&ust=1669328568285000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKiuudSrxfsCFQAAAAAdAAAAABAJ https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhr.acumeninterior.com%2F3063482-jesienne-nawo-enie-trawnika&psig=AOvVaw2rowfjnalwdo1cMoYmN4Kg&ust=1669328798208000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCJiDh8KsxfsCFQAAAAAdAAAAABAQ https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dominvrt.si%2Frubrika%2Fzunanja-ureditev%2F10-jesenskih-vrtnih-opravil.html&psig=AOvVaw1KMXEQHGWVdcC1-zckQwQn&ust=1669329205270000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCOiQiYSuxfsCFQAAAAAdAAAAABAE https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fucilnice.arnes.si%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D22650&psig=AOvVaw1d834-IiPxBVNEPAGbUEHr&ust=1669329368306000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCICW69GuxfsCFQAAAAAdAAAAABAE https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.agroportal.hr%2Fvinogradarstvo%2F1846&psig=AOvVaw1jhKJKldCrdEavq3k2JUJu&ust=1669329439013000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCNihvfOuxfsCFQAAAAAdAAAAABAE https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzadobardan.com%2F2019%2F10%2F21%2Ff%25D0%25BEt%25D0%25BEgrafisite-jesen-i-%25D0%25BEsv%25D0%25BEjite-%25D0%25BAapril%25D0%25BE-bicikl%2F&psig=AOvVaw36FVBDevxG-LypNm_Jc2r-&ust=1669329551704000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKDdpqmvxfsCFQAAAAAdAAAAABAJ

0

POMLAD V NARAVI

Vprašanja so primerna za učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Navodila, vprašanja in podani odgovori so napisani v obliki lahkega branja.

0

DELO NA VRTU

Viri: https://img.freepik.com/free-vector/spring-backyard-concept-with-young-female-fence-blooming-bushes-roses-shovel-bird-watering-can_191217-4.jpg?size=626&ext=jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJBhUQVot5BS6Fe4w9AAtKM-u6Oy9Tsu2irg&usqp=CAU Naloge v kvizu so primerne za učence, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja. Navodila in besedila so zapisana v obliki lahkega branja.