Označeno: zmesi

0

Snovi

Razvrsti snovi glede na zgradbo med elemente, spojine ali zmesi. Viri: http://www.osbos.si/ekemija/e-gradivo/2-sklop/gradniki_elementov.html http://www.osbos.si/ekemija/e-gradivo/2-sklop/gradniki_spojin.html http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/kisline_baze/index.html https://www.hippopx.com/sl/jelly-beans-jelly-sweets-jelly-candy-candy-in-bowl-coloured-candy-colours-jelly-colours-391039

0

Ločevanje zmesi

Učno gradivo je namenjeno učencem 7. razreda pri predmetu naravoslovje za utrjevanje učne snovi Ločevanje zmesi. Vir slike: http://www2.arnes.si/~sopalavr/kemija7-2/oljvod2.html