Avtor: Boštjan Štih

Kemija je svet snovi 0

Kemija je svet snovi

Viri: Graunar M. et al.: Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole. DZS. Ljubljana, 2014. Smrdu, A.: Od atoma do molekule. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne...