Avtor: Ingrid Zupanc Brečko

0

Questions with like

Questions with like in English are tricky. Check how accurate is your English. Vprašanja z like v angleščini niso tako enostavna. Preveri se, kako pravilna je tvoja angleščina. Slike: Pixabay

board_rectangle 0

Shapes around us

Can you name shapes around us? Test yourself with the cards. Znaš poimenovati oblike stvari okoli nas? Preizkusi se s karticami. Slike: Pixabay