Avtor: Klavdija Berginc

0

Preslikave

Interaktivna vsebina v obliki stolpca je namenjen učencem 7. razredov, da preletijo, ponovijo matematično snov Preslikave.

0

Deljenje

Naloga primerna, ko učenci osvojijo poštevanko, ter utrjujejo še deljenje. Matematika od 3. razreda dalje. Vir naslovne slike: https://kveez.com/si/matematika/3-razred/deljenje/