Avtor: Maja Mejač

0

Food

Vir: Long, N. This is Britan food. Youtube, 25. 12. 2013. Dostop: https://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg (2. 1. 2021). V videju je predstavljena angleška družina. Učenci spoznajo nekaj navad angleške družine v povezavi s hrano. V videju...

0

Christmas

Naloga je namenjena za preverjanje ob začetku ali na koncu šolske ure na temo december. Vir: Clipground. Christmas box. 16. 12. 2020. Dostop: https://clipground.com/images/christmas-box-clipart-17.jpg

0

December

Namenjeno prepoznavanju angleških božičnih pesmi. Nalogo lahko uporabimo za motivacijo ali za predah. Vir: Lord Pierpont, J. Jingle bells. Youtube, 16. 12. 2020. Dostop: https://www.youtube.com/watch?v=v7s2VjwQSMw

In a town 0

Prepositions (In the town)

Utrjevanje znanja poznavanja predlogov v angleščini. Viri: Stitchik, K. Prepositions of place. Russia, Islcolletive, 23. 11. 2016. Dostop: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/prepositions-place/prepositions-place/93103

0

Ulomki – deli celote

Kartice so namenjene za utrjevanje delov celote. Učenec ugotovi kateri ulomek je prikazan z grafičnim prikazom. Ulomek zapiše z besedo. Viri: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fecdn.teacherspayteachers.com%2Fthumbitem%2FSuper-Fun-Easy-Clip-Art-Pizza-Fractions-091393500-1370025303-1405188904%2Foriginal-713651-2.jpg&f=1&nofb=1 https://i.pinimg.com/564x/a2/9b/1b/a29b1bd7abfb6c8a3a96b90c602688af.jpg https://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/Super-Fun-Easy-Clip-Art-Pizza-Fractions-091393500-1370025303-1405188904/original-713651-2.jpg